O nas

Miłosława Janc

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta w procesie certyfikacyjnym, mediator rodzinny oraz certyfikowany trener FRIS®

KIM JESTEM 

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, psychoterapeutą w procesie certyfikacyjnym, mediatorem rodzinnym oraz certyfikowanym trenerem FRIS®. W swojej karierze zawodowej pracowałam na różnych stanowiskach – od szeregowego po kierownicze. Psychologią zajmuję się już od prawie dziesięciu lat. W tym czasie zrozumiałam, że wszystko w życiu ma znaczenie, ale to tylko od nas zależy jaką wobec tego przyjmiemy postawę i co dalej z tym zrobimy.     

Dotychczas moje wypowiedzi ukazały się na portalach: TVN24.pl, Natemat.pl i Ostrzegamyonline.pl.

Prowadzę psychoterapie indywidualne i par oraz wykłady i warsztaty psychoedukacyjne. Jestem autorem tekstów na blogu Pracowni SPLOT.

JAK PRACUJĘ

Pracuję w podejściu integratywnym,  korzystając z  dorobku wielu szkół, w tym w szczególności: psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej, humanistycznej, ericksonowskiej oraz psychodynamicznej. Dzięki temu w procesie diagnozy uzyskuję wielowymiarowy obraz człowieka, uwzględniając nierozerwalnie powiązane ze sobą czynniki psychiczne, biologiczne oraz społeczne jego funkcjonowania.  Pragnę, aby osoba z którą współpracuje przekroczyła ograniczające ją bariery a tym samym realnie i trwale  poprawiła jakość swojego zdrowia psychicznego. Pracuję pod stałą superwizją.

W CZYM POMAGAM

Terapia indywidualna oraz doradztwo psychologiczne: m.in. zaburzenia lękowe i nastroju, trauma i stres, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia  zachowania, zaburzenia osobowości, problemy rozwojowe, problemy w relacjach osobistych i zawodowych, poszukiwanie sensu życia i rozwój osobisty. 

Terapia par: stan “przedrozwodowy”, ponowna “reanimacja” związku, konflikty i różne trudności relacyjne, poczucie utraty więzi emocjonalnej z partnerem, uzależnienia oraz współuzależnienia, mediacje rodzinne przed i po rozwodowe.

Diagnoza stylu myślenia i działania FRIS®: określenie naturalnych predyspozycji myślenia i działania oraz  trudności relacyjne i komunikacyjne.  

WARTOŚCI

Kocham słuchać, rozmawiać i pomagać. Zawodowo zajmuje się tropieniem sensu i pokonywaniem życiowych turbulencji. Uwielbiam rozplątywać niewygodne supły i burzyć mury dzielące ludzi.

Moje motto brzmi : „Pozwólmy sobie na radość z przywileju popełniania błędów, radość z mądrości, która pozwala nam je rozpoznać, radość z mocy, która pozwala nam oświetlać ich światłem ścieżkę naszej przyszłości. Błędy to ból wzrastania w mądrości. Bez nich nie byłoby osobistego rozwoju, postępu ani podboju”. W. Jordan  

- Wykształcenie -

Uniwersytet SWPS w Poznaniu – mgr psychologii o specjalności klinicznej – jednolite studia magisterskie

 • Wielkopolski Instytut Psychoterapii – 5-cio letnie szkolenie, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –  trzeci rok
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – pierwszy stopień psychoterapii systemowej 
 • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii – Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym 
 • Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii – Studium „Jedność czasu i przestrzeni”, Mindfulness Based Stress Reduction, Psychodrama, Time Perspective Therapy  
 • Polskie Centrum Mediacji – szkolenie bazowe z zakresu mediacji
 • Centrum Mediacji Partners Polska – szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnej
 • Uniwersytet SWPS w Poznaniu – Terapia Akceptacji i Zaangażowania – warsztaty
 • Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

- Wystąpienia -

 • Wykład – WSB w Poznaniu Uniwersytet Każdego Wieku – „Jak radzić sobie ze stresem związanym z chorobą”- 2019
 • Wykład psychoedukacyjny na rzecz rozwoju osobistego liderów – Akademia Sołtysa w Gminie Wieleń – 2016
 • Wykłady i warsztaty psychoedukacyjne Stowarzyszenie ETAP – Program Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu – praca z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym – 2015

Małgorzata J. Podolecka

Jestem psychologiem, dyplomowanym coachem i trenerem, certyfikowanym trenerem FRIS® oraz logoterapeutą.

KIM JESTEM

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, dyplomowanym coachem, certyfikowanym trenerem FRIS®, logoterapeutą, oraz praktykiem analizy transakcyjnej. Ponadto jestem redaktorem bloga FRIS® oraz redaktorem naczelnym magazynu dla pozbawionych wolności “Dobry Łotr”. Bogate doświadczenia w pracy z ludźmi i wspieraniu ich w rozwoju zdobywałam pracując w różnych miejscach na świecie, od Sycylii po Sybir. Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie i grupowo. Współpracuję z organizacjami od  startupów, przez uczelnie wyższe, po korporacje. Pracuję wspierając zarówno w aspektach rozwojowych, jak i terapeutycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

JAK PRACUJĘ

„Psycholog nie powinien należeć do żadnej metody, lecz raczej wszystkie metody powinny należeć do niego” Viktor Frankl

Pracuję w procesach krótkoterminowych, skoncentrowanych na rozwiązaniach. Pracuję w nurcie integratywnym wybierając metody pracy stosownie do potrzeb klienta. Poza ogólną wiedzą psychologiczną, wykorzystuję przede wszystkim wiedzę z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, logoterapii (terapia skoncentrowana na sensie i wartościach), jak i analizy transakcyjnej (teoria osobowości i system psychoterapii ukierunkowanej na osobisty rozwój i zmianę).

Podstawowy model pracy, jakiego doświadczysz, to nazwanie lub przeformułowanie problemu, który powoduje trudności, identyfikacja czynników podtrzymujących twój problem, a także umiejętności i zasobów potrzebnych do ich usunięcia, i w rezultacie odzyskanie możliwości kształtowania własnego życia.

W CZYM POMAGAM

Poradnictwo psychologiczne: m.in. kryzysy rozwojowe, konflikty wewnętrzne i trudności w relacjach z innymi, radzenie sobie ze stresem, konstruktywne wyrażanie emocji, rozpoznawanie niekorzystnego sposobu myślenia, trudności w pracy zawodowej, psychoedukacja

Coaching: m.in. prokrastynacja, perfekcjonizm, poszukiwanie drogi zawodowej, kryzysy twórcze, rozwój talentów, organizacja czasu, poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości

Diagnoza stylu myślenia i działania FRIS®: trudności w komunikacji i współpracy, trudności w zarządzaniu zespołem, efektywność osobista, poznanie naturalnych predyspozycji, poszukiwanie drogi zawodowej, praca z mocnymi i słabymi stronami

Logoterapia: m.in. pustka, kryzysy, frustracje egzystencjalne, utrata poczucia sensu życia, zagubienie wartości, nerwice noogenne

WARTOŚCI

Widzę w człowieku istotę wolną, zdolną do wyboru i odpowiedzialną. Uważam, że człowiek jest istotą dialogu i najgłębiej spełnia się w spotkaniu z drugim człowiekiem. Autentyczne spotkanie klienta z terapeutą charakteryzuje partnerstwo, zaangażowanie, pomocniczość, odpowiedzialność i wolność. Spotkanie realizowane w takiej atmosferze ma szansę bycia twórczym i terapeutyzującym.

- Wykształcenie -

Uniwersytet SWPS w Poznaniu  – mgr psychologii o specjalności klinicznej – jednolite studia magisterskie

 • Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe – coaching 
 • London Coaching Academy – coaching 
 • Szkolenie certyfikacyjne FRIS® Style myślenia i działania 
 • Logoterapia – kurs akredytowany przez International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna
 • Analiza transakcyjna – certyfikat 101 akredytowany przez European Association for Transactional Analysis Commission of Certification
 • Uniwersytet SWPS w Poznaniu – warsztaty – Terapia Akceptacji i Zaangażowania

- WYSTĄPIENIA -

 • Wykład – „Bądź, kim miałeś być” –  w ramach kampanii społecznej “Praca? Lubię to” organizowanej przez park technologiczny YouNick oraz Uniwersytet SWPS – 2016 

 • Wykład – „Style myślenia i działania a efektywność osobista” – XIII edycja Festiwalu organizowanego przez Business Centre Club BOSS – 2016 

 • Warsztaty – „Styl myślenia w procesach kreatywnych” – MVC meetup – dla kreatywnych w branży Marketing, Projektowanie Graficzne, Startupy – 2018

 • Prelekcja – „Rola FRIS® w zmianie życiowej – jak wyposażyć klienta w drogowskazy” – kongres trenerów FRIS® – FRIS DAYS 2017 

 • Prelekcja – „Długie ogony, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o ciemnych stronach umysłu, ale boicie się zapytać” – kongres trenerów FRIS® – FRIS DAYS 2018

 • Warsztaty – „How to get the best out of yourself and others – thinking styles as a new insight into your strengths” – konferencja młodych przedsiębiorców Junior Chamber International – 2018

 • Prelekcja – „Zawansowana  analiza profilu FRIS®” – czyli jak zrozumieć wynik na skalach pomiarowych – kongres trenerów FRIS® – FRIS DAYS 2019

 • Webinar – Zaawansowana analiza profilu FRIS® – czyli jak interpretować wynik na skalach pomiarowych – Akademia Trenera FRIS® – 2019 

 • Webinar – Debata FRIS online – Akademia Trenera FRIS® – 2020

Anna Truchlewska

Psycholog sportowy, trener mentalny, licencjonowany diagnosta i trener odporności psychicznej MTQ48, psycholog o specjalności klinicznej

KIM JESTEM

Jestem psychologiem sportowym i trenerem mentalnym posiadającym doświadczenie sportowe. Przez 12 lat tańczyłam w zespole tańca współczesnego BUSTERS. Poprzez ciężką pracę zdobyliśmy z zespołem w-ce Mistrzostwo Polski oraz 7 miejsce na Mistrzostwach Świata. 

JAK PRACUJĘ

Pracuję indywidualnie z zawodnikami oraz prowadzę warsztaty dla zorganizowanych grup. Pracuję z zawodnikami z różnych dyscyplin (m.in. pływanie, tenis ziemny, siatkówka, snowboard alpejski). W swojej pracy integruję wiedzę i narzędzia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, psychologii sportu,  psychoterapii humanistycznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej.

Pracuję dziećmi i z młodzieżą  (oraz z ich rodzicami) oraz z dorosłymi.

W CZYM POMAGAM

Zawodnikom:

 • radzenie sobie ze stresem podczas zawodów
 • motywacja do gry 
 • koncentracja
 • kontrola emocji oraz poziom ich aktywacji
 • umiejętność komunikowania się
 • kontrola procesów myślowych
 • pewność siebie
 • trening wyobrażeniowy
 • wsparcie psychologiczne dla zawodników w kluczowych momentach trwania kariery 

WARTOŚCI

Mocno wierzę, iż każdy z nas powinien nieustannie rozwijać się. Sport nauczył mnie iż to, kim jesteśmy składa się z codziennych wyborów. Jak jednak obudzić w sobie „Mistrza”? Najbliższe są mi słowa legendarnego boksera, Muhammada Aliego, który powiedział, iż „Mistrzostwo nie rodzi się na sali treningowej, mistrzostwo rodzi się z tego co masz głęboko w sobie – z pragnień, marzeń i z wizji”.

- Wykształcenie -

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu – mgr psychologii o specjalności klinicznej – jednolite studia magisterskie. Studia ukończone z wyróżnieniem.

Specjalistyczny kurs psychologii sportu I, II i III stopnia u Katarzyny Selwant, Warszawa.

Specjalistyczny kurs „Techniki i narzędzia psychologii sportu do pracy z młodym zawodnikiem” prowadzony przez Strefa Psychologii Sportu, Poznań.

Specjalistyczny kurs „Techniki i narzędzia psychologii sportu do pracy z dorosłym zawodnikiem” prowadzony przez Strefa Psychologii Sportu, Poznań.

Licencjonowany kurs diagnozy Oporności Psychicznej MTQ48.

Autorka bloga „Trening Mistrzów” promującego trening mentalny dla sportowców.

 

Barbara Kuczyńska

Doktor Nauk Medycznych - dietetyk kliniczny, absolwent Wydziału Lekarskiego II, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

KIM JESTEM

Jestem dietetykiem klinicznym, absolwentem Wydziału Lekarskiego II, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam jako dietetyk i koordynator Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych,  Ośrodka Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. Od stycznia 2020roku, również jako założyciel Centrum Medycznego Leczenia Zaburzeń Stanu Odżywienia, a także współtworzę projekt z zakresu telemedycyny – DomowyPediatra.pl

Obecnie należę do Rady Ekspertów certyfikacji szpitali w ramach programu POLSPEN – „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”.

Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w krajowych i zagranicznych kursach z zakresu m.in. żywienia klinicznego, leczenia niewydolności przewodu pokarmowego.

Jestem autorem publikacji oraz doniesień zjazdowych w dziedzine żywienia klinicznego, żywienia okołooperacyjnego w chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii bariatrycznej.

JAK PRACUJĘ

Pracuję w indywidualnym podejściu do pacjenta. Ponadto bardzo sobie cenię pracę w wielospecjalistycznym zespole, gdyż tylko wtedy mamy szansę na osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego.

W CZYM POMAGAM

Moja działalność zawodowa związana jest przede wszystkim z leczeniem żywieniowym pacjentów z zaburzeniami stanu odżywienia, w tym niewydolnością przewodu pokarmowego (w tym wparciem dietetycznym chorych żywionych do- i pozajelitowo) oraz żywieniem okołooperacyjnym w chirurgii gastroenterologicznej, opieką dietetyczną pacjentów bariatrycznych (poddanych chirurgicznemu leczeniu otyłości olbrzymiej), a także chorych onkologicznych.

- Wykształcenie -

Stacjonarne Studia Doktoranckie – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Uzyskany tytuł naukowy: Doktor nauk medycznych w dziedzinie bilogia medyczna

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Lekarski II; Kierunek Dietetyka; Studia stacjonarne
 • Uzyskany tytuł zawodowy: Magister dietetyki

ODBYTE KURSY I SZKOLENIA:

12-13.12.2016 – St Mark’s Hospital’s Intestinal Failure Study Day and Workshop in Home Parenteral Nutrition, Londyn

21-22.11.2016 – Kurs Clinical Immersion w ramach Polskiej Szkoły Bariatrii i Chirurgii Metabolicznej “Zaawansowane procedury laparoskopowe w chirurgii bariatrycznej.” Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

1-6.11.2015 – 22th ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care, Bukareszt

20-21.03.2015 – ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) Experts’ Course Intestinal Failure, Salford Royal Hospital, Manchester

26-27.09.2014 – Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w Warunkach Szpitalnych i Domowych, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci (PTŻKD) – kurs CMKP nr 5-723/0-00-231-2014, Poznań

15-16.11.2012  – Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w Warunkach Domowych, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – kurs CMKP nr nr 5-703/0-00-301-2012, Poznań

21.09.2012; 15-16.11.2012 – Kurs Leczenia Żywieniowego dla Członków Zespołów Żywieniowych, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), Poznań

DOROBEK NAUKOWY:

Autor oraz współautor prac naukowych oraz referatów/doniesień zjazdowych, wykładów oraz warsztatów, dotyczących m.in. problemów żywienia klinicznego, leczenia żywieniowego w okresie okołooperacyjnym oraz chirurgii otyłości -bariatrycznej

Agnieszka Marchwińska-Płóciniczak

Psycholog dziecięcy, pedagog, nauczyciel oraz trener mnemotechnik.

KIM JESTEM

Jestem psychologiem o specjalności psychologia dziecka, pedagogiem i nauczycielem w szkole podstawowej. Od początku swojej kariery zawodowej jestem związana z dziećmi i młodzieżą. Jako trener mnemotechnik wspieram dzieci i młodzież w efektywnym sposobie zapamiętywania i skutecznym procesie edukacyjnym. Będąc wychowawcą i tutorem zachęcam młodzież do wyznaczania sobie celów i ich realizacji. Pracując z rodzicami zawsze staram się znaleźć optymalne rozwiązanie trudności będące jednocześnie korzyścią dla dziecka i jego rodzica. 

Prowadzę psychoedukację, poradnictwo psychologiczne dla rodziców, a także spotkania, warsztaty i treningi dla dzieci i młodzieży. 
W centrum mojego zainteresowania znajduje się obecnie problemowe wykorzystywanie mediów, głównie Internetu i smartfonów. 
W swojej pracy wspieram także dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto prowadzę szkolenia rad pedagogicznych. 

JAK PRACUJĘ

W mojej pracy staram się jak najbardziej zindywidualizować podejście do dziecka z którym pracuję, a także znaleźć optymalne rozwiązanie trudności dla jego rodziców. 

W CZYM POMAGAM Poradnictwo psychologiczne i psychoedukacja dla rodziców, problemy w relacjach z dziećmi i młodzieżą, wsparcie w sytuacjach rozwodu i żałoby, problemy rozwojowe, społeczne. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, trening umiejętności społecznych, uzależnienia behawioralne (smartfon, komputer, Internet), wsparcie rozwoju, wykorzystanie mnemotechniki, trening uważności i koncentracji, relaksacja, praca z pamięcią, walka ze stresem szkolnym.

WARTOŚCI

Niezależnie od wieku i etapu rozwoju każdy człowiek potrzebuje szacunku i zrozumienia. Jak mówił Janusz Korczak „Nie ma dzieci – są ludzie„. Dlatego w swojej pracy wykorzystuję elementy Porozumienia bez przemocy, by położyć nacisk na sprawną komunikację i dobre relacje. 

- Wykształcenie -

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu – magister psychologii o specjalności psychologia dziecka 

 • Moduł psychologiczno-pedagogiczny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Specjalistyczny kurs technik pamięciowych i ich wykorzystania w edukacji

ODBYTE KURSY I SZKOLENIA:

 • Podejście do dziecka wg koncepcji J. Juula
 • Mediacje w szkole jako skuteczna forma rozwiązywania konfliktów 
 • Dialog motywujący w pracy z dziećmi
 • „Mindfulness – Trening uważności”

WYSTĄPIENIA

Wykłady i warsztaty dla rady pedagogicznej w ramach projektu „Przyjazna szkoła” podnoszącego jakość kształcenia w szkole podstawowej.

 

Olga Król

Psycholog o specjalności klinicznej dzieci i młodzieży

KIM JESTEM

Magister psychologii klinicznej dzieci i młodzieży Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas prowadzenia warsztatów dla młodzieży, praktyk na oddziale Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w szpitalu im K. Jonschera w Poznaniu oraz w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem terapii behawioralnej (Stosowanej Analizy Zachowania).
 

JAK PRACUJĘ

W pracy ważne jest dla mnie stosowanie metod opartych na badaniach naukowych, a przede wszystkim ich użyteczność dla rodzica i dziecka. Uważnie słucham, nie oceniam i wspólnie poszukuję rozwiązań, które najlepiej służą moim pacjentom, uwzględniając ograniczenia środowiska, w którym żyją. W pracy z młodszymi dziećmi chętnie korzystam ze skutecznych technik terapii behawioralnej, a w pracy ze starszymi wykorzystuję metody terapii akceptacji i zaangażowania. Ucząc uważności na pojawiające się myśli, emocje, pracujemy nad zwiększeniem elastyczności psychologicznej młodego człowieka, poszerzamy repertuar jego zachowań, stopniowo odkrywając co pozwala mu wieść wartościowe życie.

W CZYM POMAGAM

Zapraszam rodziców doświadczających trudności i wątpliwości dotyczących zachowania dziecka, jego rozwoju, a także siebie w roli rodzica. Z szacunkiem i bez oceniania przyjrzymy się potrzebom dziecka i rodziny uwzględniając etap rozwoju psychologiczno-społecznego młodego człowieka i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje.

Nauczymy się jak sprawić, żeby lęk, obniżony nastrój, problemy w kontaktach z rówieśnikami, trudne zachowania, problemy z koncentracją, impulsywność czy nadmiarowe korzystanie z urządzeń elektronicznych nie stały na przeszkodzie w doświadczaniu radości i satysfakcji z życia.

WARTOŚCI

Moja praca i życie prywatne skoncentrowane są wokół odkrywania osobistych wartości, działań, które nadają naszemu życiu sens i sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. Dla każdego człowieka i dla każdego etapu jego życia wartości mogą być różne. Odkrycie na czym nam zależy, prowadzi nas przez życie. Pozwala rozróżniać, co je wzbogaca, a co ogranicza, kiedy zamiast unikania trudnych uczuć, warto zrobić pierwszy krok we właściwym kierunku.

- Wykształcenie -

Uniwersytet SWPS, Psychologia, jednolite studia magisterskie

Specjalność: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

ODBYTE KURSY I SZKOLENIA:

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy

Zachowania niepożądane u dzieci w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, Fundacja Scolar

VB-MAPP ocena umiejętności społecznych i planowanie terapii, Fundacja Scolar

Narkotyki i dopalacze – problem i symptom, Klinika Uniwersytetu SWPS

Dopalacze i substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży. Profilaktyka uzależnień, Stowarzyszenie RIPOSTA

Terapia i interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem, USWPS

Trening umiejętności wychowawczych dla dorosłych,  USWPS

Przeciwdziałanie przemocy i radzenie sobie z konsekwencjami przemocy wobec dzieci, FDDS

Niezbędnik terapeuty ACT-konceptualizacja przypadku w terapii ACT, planowanie interwencji, przebieg terapii – webinar

ACT-owa rewolucja. Cykl wykładów prezentujących różnorodne zastosowania terapii akceptacji i zaangażowania

 

Agnieszka Banaszewska

Psycholog, filozof, nauczyciel. Psycholog dzieci młodzieży

KIM JESTEM

Jestem psychologiem o specjalizacji psychologia dziecka. 

Pracuje z dziećmi i młodzieżą od wielu lat. Jestem właścicielką przedszkola o profilu terapeutycznym. Wspieram rodziców w ich podnoszeniu kompetencji rodzicielskich. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, Aspergera, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji.

W kręgu moich  szczególnym zainteresowań znajdują się :

 • Teoria więzi Bolbwego,  wspieranie rodziców w budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem, 
 • Porozumienie bez Przemocy – budowanie komunikacji w rodzinie,
 • Pozytywna Dyscyplina,
 • Rodzicielstwo Bliskości ,
 • wspieranie kobiet w kryzysie psychicznym związanym z rodzicielstwem, ciążą, porodem i połogiem 
 • wspieranie dzieci z rodzin zagrożonych rozpadem 
 • wspieranie  rodziców i dzieci w sytuacji rozwodu, rozpadu związku
 • wspieranie dzieci i rodziców doświadczających trudności związanych z lękiem, fobiami i depresją.   

W mojej pracy staram się indywidualizować podejście do pacjenta. W gabinecie prowadzę:

 • poradnictwo psychologiczne 
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców 
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci 
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening Umiejętności Rodzicielskich 
 • Trening Umiejętności Społecznych 
 • interwencja kryzysowa 
 • wsparcie psychologiczne indywidualne w czasie kryzysu, żałoby rozwodu.                                
 • Grupy Terapeutyczne : dla kobiet świat doświadczających kryzysu rozpadu związku, samotnego rodzicielstwa
 • dla rodziców  opiekującego się dzieckiem  z niepełnosprawnością .

- Wykształcenie -

KUL Filozofia teoretyczna


SWPS Poznań, Psychologia, Specjalność: Psychologia dziecka

ODBYTE KURSY I SZKOLENIA

Terapia Akceptacji i Zaangażowania- kurs- Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs podstawowy

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Terapia Perspektyw Czasowych  w PTSD Ph. Zimbardo- Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii – kurs podstawowy

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi- kurs certyfikowany.