Coaching

Nasz czas jest tylko dla Ciebie

CZYM JEST?

Proces rozwojowy służący realizacji celów, rozwijaniu umiejętności i wprowadzaniu zmian. 

DLA KOGO?

Jeżeli dobrze funkcjonujesz, ale, chciałbyś podnieść jakość swojego życia. 

Korzyści

Precyzyjne określenie i realizacja celów. Odkrywanie mocnych stron i zasobów oraz nowych możliwości realizacji potencjału.

Małgorzata J. Podolecka

lub zadzwoń +48 604103905